Nabídka

Nabízíme zajištění kompletních reklamních kampaní nebo samostatných dílčích projektů. Zjistíme, kdo jsou vaši zákazníci. Přeložíme vaše poselství do řeči, které zákazníci rozumí. Vysvětlíme zákazníkům důvod, proč potřebují právě váš produkt. Vybereme komunikační nástroje, které mají na zákazníka pozitivní vliv. Z potenciálních zákazníků se stanou kupující. Přesvědčíme vaše zákazníky, že věrnost se vyplácí.

1. Marketingové poradenství

 • průzkum trhu a jeho vyhodnocení
 • definice cílové skupiny
 • budování značky

4. Plánování a nákup médií

 • realizace mediálních strategií optimalizovaných z hlediska cílové skupiny, sdělení a vizuálu
 • outdoor, indoor, internet, rádio, tisk
 • online komunikace (PPC, sociální sítě, bannerové kampaně)
 • netradiční média

7. Reklamní produkce

 • výroba multimediálních spotů
 • produktová i umělecká fotografie
 • tvorba web stránek vč. tvorby databázových aplikací
 • kompletní realizace tiskovin (od konceptu až po výrobu a distribuci)
 • branding, POP, POS

2. Strategické plánování

 • vytvoření sdělení a konceptu komunikační strategie
 • návrh komunikačního mixu (ATL, BTL)

5. Přímý marketing, podpora prodeje, event marketing

 • spotřebitelské soutěže a věrnostní programy
 • společenské a prodejní akce
 • veletrhy a výstavy
 • adresný mailing, virální marketing

3. Kreativní služby

 • tvorba logotypu, jednotného firemního stylu, vizuálního stylu (corporate identity, corporate design)
 • tvorba reklamních textů (copywriting), grafické a výtvarné práce
 • zpracování layoutů a scénářů pro všechny komunikační nástroje
 • design web stránek a tiskovin (časopisy, brožury, letáky, výroční zprávy...)
 • produktový a obalový design
 • design prostředků k podpoře prodeje

6. Pr služby

 • tvorba a distribuce tiskových zpráv a dalších PR textů
 • medialobbing, komunikace s médii, product placement
 • firemní komunikace (intranetové aplikace, firemní časopisy)

„Z LOGOTYPŮ ZNÁMÉ ZNAČKY, Z NÁVŠTĚVNÍKŮ ZÁKAZNÍCI.”