Produktové webové stránky investičního programu Konto života plus (Lifestyle Account)

SFM Group, Nadnárodní investiční společnost s nabídkou řešení pro retailové i institucionální klienty

srpen 2009

Charakteristika

Naším cílem bylo vytvořit jednoduché webové stránky zapadající do konceptu vizuálního stylu produktu Lifestyle Account. Stránky slouží jak retailovým klientům, tak i finančním poradcům. Zvláštní péče zde byla věnována programování interaktivní kalkulačky, jejímž prostřednictvím si klienti mohou snadno zjistit konečnou částku v závislosti na letech investování.


Dodané služby

Kreativní služby
Reklamní produkce


Další projekty tohoto klienta


SFM Group-web Lifestyle Account-home page
SFM Group-web Lifestyle Account-jak investovat
SFM Group-web Lifestyle Account-plánování
SFM Group-web Lifestyle Account-kalkulačka

„Z LOGOTYPŮ ZNÁMÉ ZNAČKY, Z NÁVŠTĚVNÍKŮ ZÁKAZNÍCI.”