Zaváděcí reklamní kampaň pro společnost Sanaplasma

Sanaplasma, Švýcarská biofarmaceutická společnost

2007–2010

Charakteristika

Švýcarská společnost Sanaplasma vstoupila na český transfuzní trh na podzim roku 2007. Ve vybraných krajských metropolích postupně otevřela síť moderních zdravotních center zaměřených na odběr krevní plazmy.

Pro Sanaplasmu vytváříme dlouhodobou integrovanou reklamní kampaň, jejímž hlavním cílem bylo zavedení společnosti na trh a následné zajištění dostatatku dárců jednotlivým odběrovým centrům. Kampaň přátelským tónem komunikuje společenský přínos a výhody pro dárce, které plynou z pravidelných odběrů. K účinnému oslovení cílových skupin je využito direct mailingu s promo akcemi v kombinaci s kampaněmi uvnitř vozidel městské hromadné dopravy, tisková inzerce a rozhlasové spotové kampaně, vše individuálně pro vybrané regiony. Naše agentura zajišťovala také krizovou PR komunikaci, která reagovala na nekorektní aktivity státem dotovaných konkurentů.


Dodané služby

Strategické plánování
Kreativní služby
Reklamní produkce
Plánování a nákup médií
Marketingové poradenství


Další projekty tohoto klienta


Sanaplasma-reklamní kampaň
Sanaplasma-reklamní kampaň
Sanaplasma-reklamní kampaň

„Z LOGOTYPŮ ZNÁMÉ ZNAČKY, Z NÁVŠTĚVNÍKŮ ZÁKAZNÍCI.”